დმანისის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0360 22 24 64
ცხელი ხაზი
 • დმანისის სიონი
  დმანისის სიონი
 • დმანისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა
  დმანისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა
 • დმანისის ნაქალაქარის კონცხი.ხედი ჩრდილოეთიდან
  დმანისის ნაქალაქარის კონცხი.ხედი ჩრდილოეთიდან
 • საკრებულოს აპარატის უფროსი: ზარანდია ვლადიმერი. ტელ: 551-72-30-62.
 • მთავარი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში: გადრანი ლომა. ტელ: 599-85-67-05.
 • მთავარი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვასა და საქმისწარმოების საკითხებში: ციხელაშვილი თინათინი. ტელ: 599-85-67-00.
 • სპეციალისტი (მდივან-რეფერენტი):კვიციანი ალინა. ტელ: 599-85-66-91.